LOGO_H.jpg

תמיכות שנה 2017
 
ברוכים הבאים לאתר התמיכות של עיריית הרצליה !
 
להגשת בקשת תמיכה לשנת 2017, יש להזין את מס' העמותה ולאחר מכן ביחרו באפשרות "הרשמה ל- 2017".
 
באתר קיימות הנחיות מפורטות להגשת הטפסים ויש לפעול על-פיהן במהלך הגשת הבקשה. מומלץ להיעזר בתיקיית מחשב שתפתחו לצורך שמירת המסמכים הסרוקים הנדרשים במערכת וצירופם לתיק הבקשה.
 
מוסדות המעוניינים להגיש בקשה לתמיכה ביותר מתחום אחד, יעשו זאת באמצעות בקשה אחת בה יסומנו כל התחומים עבורם מבוקשת התמיכה (מוסד ציבור לא יכול להגיש יותר מבקשה אחת).
 
מועד הגשת הבקשות הוארך. ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד לתאריך 26.2.2017. לאחר מכן, המערכת תינעל ולא ניתן יהיה להגיש בקשות נוספות אך תינתן אפשרות להשלמת מסמכים, על-פי החלטת העירייה, ועד למועד אשר ייקבע על-ידה.

 

לתשומת ליבכם, אתר התמיכות המקוון מותאם לכניסה באמצעות דפדפן Google Chrome בלבד (האתר אינו מותאם לכניסה באמצעות דפדפן Internet Explorer).


 
 בהצלחה ! 
 
 
לידיעתכם, אתר התמיכות ננעל להגשת בקשות חדשות והשלמת מסמכים. בעוד 2-3 ימים יפתח האתר להשלמת מסמכים בלבד בבקשות קיימות
מועד הגשת הבקשות לקבלת תמיכה לשנת 2017, הוארך עד ליום 26.2.17 (כולל). האתר יינעל בתאריך 27.2.17 ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות.
שלום רב, יש להיכנס לאתר התמיכות המקוון באמצעות דפדפן Google Chrome בלבד. כניסה למערכת בעזרת דפדפן Internet Explorer אינה מאפשרת להציג את הבקשה בצורה תקינה.