LOGO_H.jpg

תמיכות שנה 2019
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019
להורדת קובץ התבחינים למתן תמיכות לשנת 2019 לחץ כאן
  
להורדת קובץ הרכב סלי מזון לתבחין רווחה לשנת 2019 לחץ כאן