LOGO_H.jpg

תמיכות שנה 2021
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021
להורדת קובץ התבחינים למתן תמיכות לשנת 2021 לחץ כאן
  
להורדת קובץ הרכב סלי מזון לתבחין רווחה לשנת 2021 לחץ כאן