LOGO_H.jpg

תמיכות שנה 2022
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022
להורדת קובץ התבחינים למתן תמיכות לשנת 2022 לחץ כאן
  
להורדת קובץ הרכב סלי מזון לתבחין רווחה לשנת 2022 לחץ כאן