LOGO_H.jpg

תמיכות שנה 2020
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020
להורדת קובץ התבחינים למתן תמיכות לשנת 2020 לחץ כאן
  
להורדת קובץ הרכב סלי מזון לתבחין רווחה לשנת 2020 לחץ כאן